Category: Kannada Department

ಒಂದು ದಿನದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟ – 2019

ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಿ೦ದ  ಒಂದು ದಿನದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟ   ವಿಷಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನದ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು   ದಿನಾ೦ಕ 16=01=2019 ಸ್ಥಳ  ಕಾಲೇಜು  ಸಭಾಂಗಣ  ಸಮಯ 9.30 ಎಲ್ಲರಿಗು ಸ್ವಾಗತ Share on: WhatsApp